Jakob och Esau (Rom 9:13)

På en av sina många anti-hbt-affischer hänvisar Fred Phelps till Rom 9:13, där Paulus citerar Mal 1:2f i formen "Jag älskade Jakob men hatade Esau".
Vad detta har med homosexualitet att göra är inte direkt uppenbart. Jag kommer att skriva mer om saken, men f.n. hänvisar jag bara till Aqurette och hans källa Freeing the Spirit, en internetsida upprätthållen av församlingen MCC San Diego.
Senast uppdaterat 23.5.09.

Inga kommentarer: