"Rhaka!" (Matt 5:22)

I Jesu Bergspredikan (Matt 5-7) ingår versen 5:22, som Bibel 2000 översätter så här:
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Det uttryck som här översätts med "den som okvädar sin broder ..." lyder bokstavligen översatt: "Den som säger till sin broder: 'Rhaka!' ..." Matteus låter här ett arameiskt ord, tydligen använt av Jesus, stå kvar, men de flesta översättningar har utplånat denna speciella hänvisning.
Ordet rhaka används som okvädningsord, det råder det ingen tvekan om. Men även om ordet kan översättas med t.ex. "Ditt dumhuvud" (såsom Folkbibeln gör) eller helt enkelt transkriberas (såsom i King James Bible eller New International Version), säger det ännu lite om vilka nyanser ordet hade.
Den engelska Wikipedia-artikeln om gay bashing (alltså våldshandlingar som specifikt riktar sig mot homosexuella) hänvisar till boken Homophobia: A History av Byrne Fone, där författaren hävdar att ordet rhaka skulle hänvisa till någon som är värd att spottas på och ofta användes för att förolämpa homosexuella (fastän det begreppet inte då ännu fanns). Om detta är fallet, ger Jesus en strikt varning mot verbal gay bashing - och på den stegrande skala som han retoriskt använder i denna vers ser vi att det kan gå åt helvete för den som ägnar sig åt sådant.
Att fysisk gay bashing är mot Bibeln och mot Jesu lära är naturligtvis fullständigt självklart.
Senast uppdaterat 27.7.08.

Inga kommentarer: