Onaturligt umgänge (Rom 1:26f)

Dessa verser, som ingår i helheten av vv. 18-32, talar om vilka konsekvenserna är av att medvetet välja bort Gud och vända sig till avgudar. I det sammanhanget nämner Paulus sexuella "lidelser" och "begär", men säger inte ett enda ord om kärlek, trohet, ansvar eller varaktiga relationer. När han skriver om "otukt" torde det vara utifrån den rådande situationen med allmänt omvittnat sexuellt utnyttjande av ynglingar, homosexuell prostitution och promiskuitet. Av sammanhanget ser man också att det förutsätts att de som hänger sig åt dessa renodlat sexuella utlevelser har vänt sig bort från Gud. Det samma gäller för den delen motsvarande heterosexuella beteendemönster.
Enligt Nyland (s. 43, not 1) är ordet porneía (som oftast översätts med "otukt") en teknisk term som hänvisar till sådana handlingar som förbjuds i Mose lag, bl.a. avgudadyrkan och vissa sexuella handlingar såsom incest, tidelag, sex med en menstruerande kvinna och manliga homosexuella handlingar.
Varken ogudaktigheten eller den sexuella utlevelsen är något som är grundläggande för personligheten, utan i båda fallen handlar det om ett handlingssätt som man medvetet har valt.
I det medvetna valet lämnar man "det naturliga umgänget" för ett "onaturligt". Naturargumentet står för skapelseordningen. Man bör dock vara försiktig vid användningen av detta begrepp; i 1Kor 11:14 angriper Paulus långhåriga frisyrer hos män med hänvisning till "själva naturen".
Gustafsson skriver:
För den nutida kristne homo/bisexuelle faller både argumenten avgudadyrkan och det medvetna valet bort. Han/hon har ofta varit troende så länge det går att minnas. Man väljer inte en homo/bisexuell läggning; den upptäcks - ibland mycket tidigt - som en redan befintlig företeelse.
Arnell tillägger:
Två kristna homosexuella människor - som vill leva i en relation präglad av ömhet, vänskap, kärlek och trohet - kan inte alls känna igen sig i det som Paulus beskriver i Romarbrevets första kapitel.
Bloggaren Aqurette skriver i en debatt:
Läser man Romarbrevet och Paulus texter noggrant så märker man att han skriver om heterosexuella som straffas med homosexualitet. Det onaturliga ligger i att de får lustar som går emot deras natur. Vem vet, om Gud blir arg under Pride så kanske han straffar bögarna med heterosexuella drifter som går emot deras natur. Det vore i så fall jämförbart med det straff som Gud gav männen och kvinnorna i Paulus text. Men de homofobiska teologerna väljer att kasta om texten så att straffet blir synden. Men eftersom vi har texten så kan varje homosexuell man och kvinna stå stark i förvissningen om att den synd Paulus beskriver är avgudadyrkan, för vilken alltså de heterosexuella straffas med för dem onaturliga homosexuella drifter.
Se också inlägget Four options in reading Paul.
Senast uppdaterat 17.7.09.

Inga kommentarer: