Marta och Maria (Luk 10:38-41; Joh 11:1-44, 12:1-10)

Evangelierna beskriver Marta, Maria och Lasaros (eller Lasarus) som syskon som bodde tillsammans i Betania och som var några av Jesu närmaste vänner.
I Luk 10 ställer Marta till med fest när Jesus besöker dem, medan Maria hellre lyssnar på hans undervisning. Dagens Martha-rörelse har tagit sitt namn av den husliga Marta, men Jesus säger att det är Maria som har valt "det som är bäst." Här nämns inte Lasaros.
I Joh 11 och 12 blir Lasaros sjuk och dör. Jesus tröstar systrarna och sörjer tillsammans med dem, men väcker sedan upp Lasaros från de döda. I detta sammanhang erkänner Maria Jesus som Messias, och vid följande besök smörjer hon hans fötter med dyrbar balsam. I parallellberättelserna (Matt 26:6-13, Mark 14:3-9 och Luk 7:36-50) används termen "synderska" om kvinnan som smörjer Jesu fötter i Betania, men hennes namn nämns inte där.
Inom den romersk-katolska kyrkan identifieras Maria med Maria från Magdala (som också kallas Maria Magdalena), medan protestantiska och ortodoxa teologer anser att det är frågan om två olika personer.

Om man läser om dessa personer med öppna ögon, finns det indikationer på att allt kanske inte var så "traditionellt". Två ogifta, barnlösa systrar och en ogift bror. Detta i en tid och en kultur där äktenskapet var närmast en självklarhet, och de som inte gifte sig ofta ansågs vara misslyckade medlemmar av samhället. Att Jesus älskade dem är inte ovanligt, förstås, men vad var det som drog honom till denna udda familjegrupp?
Under de senaste århundradena har det på våra breddgrader inte varit ovanligt att kvinnor - systrar eller ej - har levt tillsammans utan att någon har höjt på ögonbrynen. En del av dessa kvinnopar har varit lesbiska älskande, som har haft en helt annan möjlighet att leva ut sin sexualitet än sina manliga motsvarigheter. Att utgående från detta dra alltför långt gående slutsatser om syskonen i Betania ska man förstås akta sig för, men finns inte ändå möjligheten att Marta och Maria inte var biologiska systrar, utan "systrar" i kärlek? Att kalla sin hustru med den kärleksfulla termen "syster" finns det gott om exempel på i den antika litteraturen (t.ex. Tob 5:21).
Om så är, och Jesus visste om det (vilket vi i så fall får anta), visar hans kärlek till dem att han inte hade problem med att godkänna samkönad kärlek.

Visst är detta spekulativt, men jag vill visa på att den traditionella tolkningen inte är helt självklar.
Senast uppdaterad 18.1.11.

Inga kommentarer: