Eunucker (Jes 56:4f, Matt 19:12)

Redan i GT förekommer ett accepterande av sexuellt avvikande personer.
Exempelvis hade enligt Mose lag (5Mos 23:1) kastrerade män, eunucker, ingen rätt att bli medlemmar i församlingen eller på andra sätt fira gudstjänst. I 3Mos 21:20 räknas "skadade testiklar" upp bland de lyten som en präst inte fick ha, och detsamma gällde offerdjur enligt 3Mos 22:24 (jfr Mal 1:14).
Ändå säger Jesaja (56:3-5): … den snöpte skall inte säga: "Jag är ett förtorkat träd." Ty så säger Herren: Snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, de skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem. Den apokryfiska boken Salomos vishet (3:14) har liknande tongångar. Vi märker här att det inte är det yttre beteendet, utan vad vi har i hjärtat, som är det avgörande. Detta kan vi mycket väl omsätta på dagens homosexuella.
I olika bibelöversättningar används (helt naturligt) olika ord för att beskriva vad det är frågan om. Den rätt bokstavliga King James Version från år 1611 använder (liksom andra engelska översättningar) ordet eunuch i sammanhang där t.ex. Bibel 2000 talar om hovmän i allmänhet.
Men vilka var då eunucker? Naturligtvis kunde det förekomma att en man hade mist sina testiklar i någon olycka, men vanligare i många kulturer, både i biblisk tid och senare, var att tjänstemän av olika slag var kastrater. När Filippos möter den etiopiske hovmannen i Apg 8:26-40, beskrivs denne med ordet eunoûkhos (bokst. "bäddbevakare"). Men det var inte bara haremsvakter som var kastrater (som i det ottomanska riket), utan hela den högsta tjänstemannakasten kunde vara det, såsom i Kina fram till kejsardömets fall 1912. Också kastrering av konstnärliga skäl förekom - skönsjungande pojkar kastrerades som känt i Europa under många hundra år för att de inte skulle genomgå målbrottet. Den siste kastratsångaren hann rent av sjunga in skivor innan han dog så sent som i början av 1900-talet.
Detta gör att man inte automatiskt kan utgå från att alla som i Bibeln beskrivs som eunucker verkligen var kastrerade, utan ordet kan också ha haft en allmännare innebörd av "tjänsteman". Å andra sidan kan det också förekomma att olika hovmän vars sexuella status inte uttryckligen nämns också kan ha varit bokstavliga eunucker.
En intressant passage i NT som nämner eunucker på ett accepterande sätt är Matt 19:11f. Jesus har i sammanhanget talat för äktenskapet och mot skilsmässa. När lärjungarna förundrar sig och konstaterar att det då är bäst att förbli ogift, svarar Jesus: "Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön [eunoûkhoi] från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta." (Kyrkofadern Origenes lär i bokstavlig lydnad för denna passage ha kastrerat sig - men det är en bisak.)
Den bokstavliga betydelsen av Jesu ord tyder på att detta handlar om sterila, kastrerade respektive i celibat levande personer. Dessa kontrasteras med det förbud mot skilsmässa som Jesus kommer med strax innan, och kontentan blir att den som inte kan leva i äktenskap utan att skilja sig, bör hellre låta bli att gifta sig, just så som lärjungarna konstaterar i v. 10.
Ändå hindrar inget att vi tränger djupare. Man föds (i praktiken) med den sexuella läggning man har. Med tillägget "i praktiken" vill jag säga att frågan om homosexualiteten är genetiskt betingad eller kommer av någon faktor i uppväxten är irrelevant i detta sammanhang, för den sexuella läggningen uppstår så tidigt att man inte själv kan påverka den. Det finns "eunucker" som är sådana från födseln, konstaterar också Jesus. Det han ger uttryck för i denna passage är just en kunskap om och en icke-fördömande hållning mot människor som föds med avvikelser och variationer beträffande det som har med könet att göra. Konkret handlar det eventuellt om intersexualitet (hermafrodism), men angränsar också till transsexualitet, förutom till homosexualitet. Jesus understryker att det här är saker som är mycket svåra att förstå, och tycks efterlysa en ödmjuk hållning.
Senast uppdaterat 9.5.07.

Inga kommentarer: