De 144.000 (Upp 14:1-5)

När de som försöker läsa Bibeln bokstavligt söker verser som fördömer homosexualitet, filtrerar de bort sådana verser som lika enkelt kan läsas som godkännande av homosexualiteten. Detta är mänskligt. Flera sådana verser har jag lyft fram på denna blogg.
Ytterligare en passage är början av Uppenbarelsebokens 14 kapitel. Där talas det om 144.000 personer som har en speciell ställning inför Gud i himlen (se också Upp 7:4-8). Själva antalet torde vara talmystik (12 gånger 12 gånger 1000), men beskrivningen av denna grupp har en intressant formulering. De beskrivs nämligen som "de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria."
Många biblicistiska grupperingar har fattat tycke för denna grupp och identifierar sig med den. Ett tydligt exempel är Jehovas vittnen (se t.ex. Jehovas vittnens bibeltolkning 3). Därför är det intressant att Uppenbarelsebokens författare talar om dem som inte har befläckat sig med kvinnor - alltså (om man vill tolka det så) män som inte dras till kvinnor, utan till män!
Jag för dock inte på allvar fram denna tolkning, utan visar bara på att det med en fundamentalistisk bibelläsningsmetodik kunde vara möjligt att nå fram till diametralt motsatt resultat än vad fundamentalisternas förutfattade meningar i allmänhet förutsätter.
Senast uppdaterat 15.8.08.

Inga kommentarer: