David och Jonatan (1Sam 18-20, 2Sam 1:26)

Ett stort problem med hbt-frågor är att de som det berör är osynliga, särskilt historiskt. Bögar och flator har helt enkelt varit tvungna att stanna i "skåpet" för att överleva rent fysiskt. Homosexualiteten har ansetts (och anses på vissa håll fortfarande) vara en synd, ett brott och en sjukdom, och ofta har den varit och är belagd med dödsstraff. Om vi vill se de homosexuellas spår, måste vi läsa de historiska dokumenten mellan raderna, så att vi hittar det som sägs endast implicit.
Min poäng med inläggen om Rut och Noomi eller David och Jonatan är inte att bygga upp en gedigen lärogrund, utan att komma med exempel på hur inte heller Bibeln är så uteslutande heteronormativ och homofob som den på ytan verkar vara, och hur också vi kristna kanske borde överväga våra ståndpunkter i frågan.
Men det är klart att ett sådant övervägande kräver en viss öppenhet, och om den saknas klamrar man sig fast vid det som man alltid har ansett. Med vilket jag inte vill säga att alla som är av annan åsikt än jag skulle vara trångsinta fanatiker.
En intressant passage i sammanhanget är 1Sam 18:1-4, som bloggaren Aqurette nämner. I passagen står bl.a. (vv 3f): Jonatan slöt ett förbund med David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Han tog av sig manteln han bar och gav den åt David, liksom sina övriga kläder och t.o.m. svärdet, bågen och bältet.
Jonatan och David älskar varandra och sluter ett förbund. Men ett hurdant förbund? Jonatan ger gåvor åt David. Saul beslutar att inte skicka hem David igen (v. 2), utan han blir en del av kungens familj. Jonatan klär av sig naken inför David. I ett hurdant förbund sker sådant? Är det inte tydligt att detta är ett äktenskapsförbund mellan de två unga männen, ett förbund som går betydligt längre än ett icke-sexuellt vänskapsförbund?
I ett inlägg om Svenska kyrkans förslag till ordning för välsignelse av registrerat partnerskap skrev jag bl.a. följande:
I slutet av förslaget finns också en lista på bibelläsningar och andra alternativa moment. Dessa bibelstycken är till stor del sådana som förekommer också vid vigslar […], men ett par "nykomlingar" har gett upphov till diskussion, har jag förstått. Dessa är Rut 1:16b-17 och 1Sam 18:1-3, 20:13b-17, 41b-42. Dessa handlar om kärleken mellan Rut och hennes svärmor Noomi respektive David och hans vän Jonatan.
Kritiken går ut på att dessa par inte var homosexuella kärlekspar, och därför inte borde hänvisas till vis en välsignelse av partnerskap. Nå, för det första finns det en viss homoerotisk spänning åtminstone mellan David och Jonatan ("han älskade honom lika högt som sitt eget liv"). För det andra är det många av de texter som används vid vigslar (ett "heteroerotiskt" tillfälle, alltså) som talar om icke-erotisk kärlek, t.ex. det alltför ofta använda 1Kor 13. Varför får inte sådana då användas vid välsignelser av partnerskap? Jag tycker att textvalen är utmärkta!
Gustafsson skriver:
Frågan om relationen mellan David och Jonatan var mer än vänskap har diskuterats. Texterna talar om ett djupt förhållande men ej om genitalt umgänge.
Vi lämnar frågan öppen men konstaterar att många homo/bisexuella har funnit identifikationsobjekt i David och Jonatan.
Också Wikipedia skriver om temat.
Senast uppdaterat 6.9.09.

Inga kommentarer: