En homosexuell Antikrist? (Dan 11:37)

Bland "anti-gay"-förkunnare finns en del som gärna läser Bibeln i den engelska översättningen King James Version (KJV) från 1611. Det må stå dem fritt, men de bör då vara medvetna om riskerna.
En förkunnare, som jag bloggade om på Kalles kyrkliga kommentarer, rycker KJV:s översättning av Dan 11:37 ur sitt sammanhang och citerar dessutom versen endast delvis: Neither shall he [Antichrist] regard... the desire of women....” Förkunnarens slutsats är att Antikrist skall vara homosexuell.
Citatet lyder dock i sin helhet: Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god: for he shall magnify himself above all. Den kommande kungen söker sig en ny gud, är alltså betydelsen. I Bibel 2000 lyder versen: Han frågar inte efter sina fäders gudar eller den gud som kvinnorna älskar, han bryr sig inte om någon gud utan menar sig stå över dem alla.
När KJV i detta sammanhang nämner "the desire of women" betyder det alltså inte "kvinnornas åtrå", vilket är den bokstavliga betydelsen, utan den gud som är kvinnornas åtrå; enligt noten i Bibel 2000 kunde detta vara fruktbarhetsguden Tammuz/Adonis eller vinguden Dionysos/Bacchus.
Slutsatsen är alltså att förkunnaren inte har läst versen i sitt sammanhang, inte heller har förstått vad den handlar om, men däremot läser den med en stark förförståelse. Detta är inte exegetik, utan eisegetik (att läsa saker in i en text).
Senast uppdaterat 31.5.09.

Inga kommentarer: