Jämförande bibelstudium: 1Kor 6:9

Den rikssvenska blogg- och prästkollegan Göran Koch-Swahne skrev nyligen en inläggsserie med rubriken Dag Hammarskjöld and the RSV (del 1, del 2, del 3 och del 4), där han granskar hur översättningen av 1Kor 6:9 har varierat med tiden. Rubrikens RSV är the Revised Standard Version, som Dag Hammarskjöld införskaffade i New York 1953, men som senare reviderades.
Detta inspirerade mig till att granska hur olika bibelöversättningar behandlar just denna vers. Jag har behandlat den på Hbt-bibeln, men denna granskning har blivit ogjord.
Hur översätts alltså orden malakoi och arsenokoitai i 1Kor 6:9 i olika bibelöversättningar? Jag har bara kollat sådana översättningar som jag råkar ha hemma eller har hittat på nätet, men det blir ju några ändå. Vi tar dem i åldersordning.
Luther-Bibel (1545): die Weichlingen, die Knabenschender
Se Wsi Testamenti (SWT 1548) Heikurit, ne iotca Piltien cansa macauat
King James Version (KJV 1611): effeminate, abusers of themselves with mankind
Drottning Christinas bibel (Chr 1642): pehmiäin, nijden jotca wastoin luondo syndiä tekewät (räknas som v. 10)
Karl XII:s bibel (KXII 1703): de veklingar, drängaskändare
Biblia (1776): pehmiäin, miesten kanssa makaajain
Åkesons bibelöversättning (1904-11): självbefläckare, manbolare
Segond (1910): les efféminés, les infâmes (räknas som v. 10)
1917 års översättning: de som låta bruka sig till synd mot naturen, de som själva öva sådan synd
Kirkkoraamattu (KR 1938): hekumoitsijat, miehimykset
New American Standard Bible (NASB 1960-77): effeminate, homosexuals
Piibel (1968): salajased ropud, poisipilastajad
New International Version (NIV 1973-84): male prostitutes, homosexual offenders
Levande Bibeln (parafras, 1974-95): [sådana] som ägnar sig åt sexuella perversiteter
Einheitsübersetzung (1980): Lustknaben, Knabenschänder
NT81 (1981) slår ihop båda till [sådana som lever i] homosexualitet
Traduction Oecuménique de la Bible (TOB 1988-95): les efféminés, les pédérastes
New Revised Standard Version (NRSV 1989): male prostitutes, sodomites
Contemporary English Version (CEV 1991-95): a pervert, [someone who] behaves like a homosexual
Kirkkoraamattu (KR 1992) slår ihop båda till miesten kanssa makaavat miehet
Svenska Folkbibeln (1996-98): de som utövar homosexualitet, de som låter sig utnyttjas för sådant
Piibel (1997): lõpupoisid, meestepilastajad
Bibel 2000 (1999) slår ihop båda till män som ligger med andra män (och reviderar därmed NT81)
Bibelen (1999): menn som ligger med menn eller lar seg bruke till dette
Svenska Reformationsbibeln (SRB 2003): de som utövar homosexualitet, de som låter sig utnyttjas för sådant
The Source New Testament (TSNT 2004): cinaedi, arsenokoites med hänvisning till notsystemet
Följande observationer kan göras:
  1. Flera översättningar (Levande Bibeln, NT81, KR 1992, Bibel 2000) översätter båda orden med ett enda uttryck. Andra (Folkbibeln, Bibelen, SRB) kastar om ordningsföljden.
  2. Första gången själva ordet "homosexuell" kommer in är först år 1960 i NASB. Uttryck med liknande innebörd har dock använts redan tidigare.
  3. Malakos översätts med "kvinnlig, feminin" i KJV, Segond, NASB och TOB, bokstavligt med "mjuk" i Chr och Biblia 1776, med "vekling" i Luther-Bibel, SWT och KXII, med "självbefläckare" (tydligen masturberare) i Åkeson, med "pervers" i KR 1938, Piibel 1968 och CEV, med "manlig prostituerad" i NIV och NRSV, samt med "Lustknabe" (pederastens älskare) i Einheitsübersetzung.
  4. Arsenokoites översätts med "pederast" eller "pedofil" i Luther-Bibel, SWT, KXII, Piibel 1968, Einheitsübersetzung och TOB. Chr och 1917 talar om "synd mot naturen", Segond om "infâmes" och Levande Bibeln om "sexuella perversiteter". Ingen av dessa talar alltså uttryckligen om homosexuellt beteende, även om det kan gå att läsa in det i vissa av uttrycken om man vill.
  5. Luther-Bibel, SWT, KXII, Piibel 1968, Einheitsübersetzung och TOB talar inte alls om homosexualitet, utan om pederasti eller pedofili.
Vilken slutsats kan vi dra av allt detta? Jag ser ingen annan möjlighet än att bekräfta det jag redan tidigare har skrivit i inlägget på Hbt-bibeln, nämligen att
vi de facto helt enkelt inte kan vara säkra på vad de aktuella orden egentligen betyder. Att fördöma en grupp människor på så lösa boliner är orättfärdigt och okristligt, för att uttrycka det milt!

Inga kommentarer: