2Tim 3:16 som argument för Bibelns auktoritet

På Uppbrottets söndag 14.11.10 höll jag en predikan om gudstro vs. bibeltro. Den födde skarpa reaktioner både för och emot. Inte oväntat, förstås.
Särskilt när predikan speglades till Kyrkpressens bloggportal, fick den ett stort antal kommentarer, varav många - de flesta! - inte hade med den att skaffa, utan debattörerna pucklade bara på varann med mer eller mindre diffusa argument. Den som är intresserad av sådant, kan klicka här.
Det var ändå en av de kommentarer som hade med saken att skaffa, som inspirerade mig till följande tankar.
"Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv" (2Tim 3:16).
Detta bibelställe har samma kapitel- och versnummer som t.ex. Lilla Bibeln, Joh 3:16, som kan sägas vara en sorts sammanfattning av Bibelns kristna budskap. Eftersom siffrorna råkar överensstämma, får också denna vers ett ökat skimmer för en del utläggare. Men vare därmed hur som helst - utläggningarna av 2Tim 3:16 blir ofta problematiska.
När man påstår att denna vers hävdar Bibelns auktoritet gör man två fel, ett logiskt och ett kronologiskt.

A. Cirkelbevisning
"Bibeln hävdar att Bibeln är auktoritativ. Detta kan vi tro på, därför att Bibeln är auktoritativ, vilket vi vet därför att Bibeln hävdar det."
Detta tycks vara en (ofta outtalad) tankekedja hos många som citerar den vers vi nu granskar. När tankekedjan skrivs ut så som jag har gjort det, är det lätt att se att det är frågan om cirkelbevisning, alltså att man använder slutsatserna för att bevisa postulaten. Men eftersom det i allmänhet inte sägs ut, är det lätt att gömma denna logiska kullerbytta.
Detta sker knappast i allmänhet av illvilja, utan snarare av tanklöshet, grundad på dålig bibelundervisning. Ändå är det överraskande hur många annars intelligenta personer som faller i denna fälla.

B. Innebörden av ordet "Skriften"
När Paulus skrev till Timotheos, existerade ännu inte den antologi som vi kallar "Bibeln". Delar av den var inte ens skrivna ännu, och själva tanken på ett "Nytt testamente" hade inte framförts. Gamla testamentets böcker var skrivna, men den slutgiltiga innehållsförteckningen var inte ännu fastslagen.
När Paulus så använder begreppen "de heliga skrifterna" och "Skriften" i vv. 15 resp. 16, måste man se till sammanhanget för att förstå vad han menar. Det handlar alltså inte om Den heliga Skrift i nutida betydelse. Timotheos hade genom sin mor och sin mormor, som båda var av judisk börd, blivit insatt i Skrifterna sedan barnsben. Är det inte tydligt att Paulus syftar på de judiska skrifterna, de som några decennier senare utkristalliserades till vårt GT?

Jag anser alltså att 2Tim 3:16 inte kan användas som bevis för att Bibeln skulle vara gudomligt inspirerad på något sätt. En sådan användning av versen skulle vrida den i en form som gör våld på vad den egentligen säger.
Detta innebär dock inte att Bibeln inte skulle vara gudomligt inspirerad, bara att andra argument behövs för att bevisa tanken.

***

En tilläggskommentar vill jag göra:
I föregående vers skriver Paulus att Skriftens syfte är att "ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus." Skriften - vare sig ett proto-GT, som här, eller den nutida Bibeln - är inte tänkt som en lärobok i naturvetenskap, juridik, historia eller sociologi, för att nämna några exempel, utan dess poäng är att hjälpa oss till Kristus. Inte heller är det kunskapen som bibeln ger som frälser, utan tron på Kristus.
Jag ville framföra detta eftersom jag har sett alltför många exempel på bibelmissbruk och bibliolatri, alltså tillbedjan av Bibeln. Man kunde rent av hävda att Bibeln är de kristnas vanligaste avgud - en fälla som vi på allt sätt måste försöka undvika!

Inga kommentarer: