Seminarieinledningar - människosyn

I kyrkans seminarier om registrerade partnerskap behandlades människosynen på eftermiddagen 28.11.07. Kring tematiken "homosexualiteten och den kristnes livsval" talade familjerådgivare, pastor Hanna-Liisa Konttinen, Arcus-gruppens representant, pastor Arja Penttinen, och Aslan rf:s representanter Harri Jukkala och Jukka Salo.
Konttinen refererade fyra fall där homo- eller bisexualiteten på sätt eller annat spelade in i familjers liv: Ett troende äkta par som är i kris delvis för att den ena partnern är homosexuell; den ogifta kyrkligt anställda homosexuella som blir utbränd av behovet av hemlighållande; det kyrkligt anställda äkta paret vars vuxna barn är homosexuellt; och de bisexuellas äktenskapliga svårigheter. Som slutkläm konstaterade hon att familjerådgivare skulle behöva mycket mer utbildning om homosexualitet samt att hon hoppas att kyrkan inte skall fastna i den här frågan på samma sätt som i kvinnoprästfrågan. "När förändringens vindar blåser, bygger en del vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar."
Penttinen menade att en allmänt accepterad beskrivning av sexuell läggning är den s.k. Gauss kurva. De verkliga minoriteterna är i de yttre ändorna - de homosexuella i den ena och de heterosexuella i den andra - och den stora majoriteten i mitten är de som är bisexuella på olika sätt. Ändå hänvisar man ofta till "sexuella minoriteter" i diskussionen, vilket ger intrycket av att de heterosexuella har tagit den bisexuella centern med i sitt läger. Till Arcus-nätverket hör registrerade par från alla grupper av kyrkligt anställda, och för det mesta har de blivit väl emottagna i sina arbetsgemenskaper. Detta är inget övergående fenomen, utan vi rör oss kring grundfrågorna om vad det betyder att vara en del av skapelsen. Penttinen litar på att församlingarna klarar av en saklig diskussion och att diskussionen skall få bli öppen. Arcus hoppas att detta fenomen inte skall leda till en personlig katastrof om den berörda personen är eller vill vara i kyrkans tjänst.
Sammanfattningen av Aslan-herrarnas inlägg är endast en uppräkning av mellanrubriker, så innehållet är besvärligt att få reda på i detalj. Det verkar dock som om de skulle ha refererat Aslans ideologi utan några större nyheter. Därför kan säkert ett besök på deras hemsida klargöra deras ståndpunkt.

Inga kommentarer: